Een offerte aanvragen

Klik op de "Add an aircraft" button om een nieuwe lay-out te maken
0 aircrafts

Please show how each Aircraft will be used during the period of insurance by estimating the number of flying hours for each of the activities that the Aircraft will be engaged in. If uses other than those below are undertaken, please fully detail.

Note: Should the aircraft be used for any commercial purpose other than passenger carriage, they should be detailed in full. For example aerial photography, air ambulance, relief work, etc. See attached appendix (A).

Required for all pilots who will operate the aircraft. A separate Pilot Declaration may also be required.

Klik op de "Add a pilot" button om een nieuwe lay-out te maken
0 Pilots

Deze vragenlijst vormt de basis voor het verkrijgen van voorwaarden van Underwriters. Bij het beantwoorden van sommige onderdelen kan om meer informatie worden gevraagd.

Kennisgeving
Dit voorstel moet worden ingevuld door een directeur, partner, directeur of geautoriseerd functionaris van de indiener. De informatie die in dit voorstel aan de verzekeraar(s) wordt verstrekt, vormt de basis van elk verzekeringscontract dat wordt afgesloten. De aandacht wordt gevestigd op de wettelijke verplichtingen van de Voorsteller om alle Belangrijke Feiten bekend te maken die van invloed zijn op de afgifte van de voorgestelde verzekering.

Als er onvoldoende ruimte is om het voorstel in te vullen, voeg dan extra vellen toe.

 

NIET-OPENBAARMAKINGSCLAUSULE

 

Houd er rekening mee dat het volgens de Engelse wet uw plicht is om alle belangrijke feiten aan verzekeraars/verzekeraars bekend te maken voordat de polis wordt afgesloten, en om hen op de hoogte te houden van dergelijke feiten of wijzigingen in dergelijke feiten gedurende de looptijd van de polis en bij verlenging van de polis. Een materieel feit is een feit dat het oordeel van een verzekeraar/verzekeraar over een risico kan beïnvloeden. Als je twijfelt of een feit van materieel belang is, raden we je aan om het bekend te maken. Het niet bekendmaken van materiële feiten kan verzekeraars/verzekeraars het recht geven om de polis vanaf het begin te vermijden.

Bijlage A

Privéplezier betekent gebruik voor privé- en plezierdoeleinden, maar NIET voor een bedrijf of beroep, noch voor verhuur of beloning.

Zakelijk Betekent het gebruik zoals vermeld onder Privé Plezier en het gebruik voor het doel van het bedrijf of beroep van de Verzekerde, maar NIET het gebruik voor huur of beloning.

Commercieel Het gebruik zoals vermeld in Privé plezier en Zaken en het gebruik voor het vervoer door de verzekerde van passagiers, bagage die passagiers vergezelt en vracht voor rekening van derden.

Verhuur Betekent verhuur, leasing, charter of huur door de Verzekerde aan een persoon, bedrijf of organisatie voor Privé Plezier en Zakelijk gebruik alleen, waar de exploitatie van het Luchtvaartuig niet onder de controle van de Verzekerde is. Verhuur voor enig ander doel is NIET verzekerd onder deze Polis tenzij specifiek aangegeven aan de Verzekeraars onder SPECIAAL VERHUURD GEBRUIK in het Verzekeringsbewijs.

Onder Bedrijfshulp wordt verstaan het gebruik zoals vermeld onder Privé Plezier, het vervoer van leidinggevenden, werknemers, gasten van de Verzekerde, goederen en koopwaar, maar met uitzondering van het vervoer voor rekening van derden en instructie anders dan de vervolgopleiding van de bedrijfspiloot, maar met inbegrip van kostendeling.

De bovenstaande definities vormen Standaardgebruik en omvatten geen instructie, luchtacrobatiek, jacht, patrouille, brandbestrijding, het opzettelijk laten vallen, sproeien of loslaten van iets, enige vorm van experimenteel of wedstrijdvliegen, en enig ander gebruik dat abnormaal gevaar met zich meebrengt, maar wanneer dekking wordt verleend, worden details van dergelijk gebruik vermeld in het Verzekeringsbewijs onder SPECIAAL GEBRUIK.

TOKIO MARINE OVEN – CLAUSULE INZAKE DE UITSLUITING VAN GEOGRAFISCHE GEBIEDEN (09/07/15) LSW617H

1. Niettegenstaande andersluidende bepalingen en onder voorbehoud van clausules 2 en 3 hieronder, sluit deze Polis verlies, schade of kosten uit die hoe dan ook voorkomen binnen de geografische grenzen van een van de volgende landen en regio’s:

(a) Algerije, Burundi, het hoge noorden van Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Kenia, Mali, Mauritanië, Nigeria, Somalië, de Republiek Sudan, Zuid-Sudan.
(b) Colombia, Peru.
(c) Afghanistan, Jammu & Kasjmir, Noord-Korea, Pakistan.
(d) Abchazië, de Oekraïense regio’s Donetsk en Lugansk, Nagorno-Karabach, het Noord-Kaukasisch Federaal District en Zuid-Ossetië.
(e) Iran, Irak, Libanon, Libië, de noordelijke Sinaïprovincie van Egypte (met inbegrip van Taba International Airport), Syrië, Jemen.
(f) Elk land waar de exploitatie van het verzekerde luchtvaartuig in strijd is met sancties van de Verenigde Naties.

2. Dekking krachtens deze Polis wordt echter verleend:

(a) voor het overvliegen van een uitgesloten land wanneer de vlucht plaatsvindt binnen een internationaal erkende luchtcorridor en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de I.C.A.O.; of
(b) in omstandigheden waarin een verzekerd luchtvaartuig in een uitgesloten land is geland als rechtstreeks gevolg en uitsluitend als gevolg van overmacht.

3. Elk uitgesloten land kan door de verzekeraars worden gedekt tegen voorwaarden die alleen vóór de vlucht door de Slip Leader worden overeengekomen.

09/07/15
LSW617H