Super Yacht & Mega Yacht verzekering

JACHTVERZEKERING

Hull & Machinery (H&M) – Dekking van schade aan het jacht :

 

 • Romp&Machines
 • Sleepuitbreiding voor noodgevallen
 • Tenders en uitrusting
 • Persoonlijke effecten
 • Schone Kunsten
 • Oorlogsrisico’s en piraterij
 • Ontvoering en losgeld

 

…en meer

Protection & Indemnity (P&I) – Aansprakelijkheidsdekking voor jachten/eigenaars:

 

 • Aansprakelijkheid derden
 • Verontreiniging en milieuverplichtingen
 • Wrakopruiming
 • Dekking voor onverzekerde schipper
 • Verplichtingen ten opzichte van passagiers/gasten
 • Aansprakelijkheid van de werkgever tegenover zeevarenden
 • Aansprakelijkheid voor watersport
 • Dekking juridische kosten

…en meer

DEKKING JACHT VÓÓR OPLEVERING

DEKKING VAN HET RISICO VAN DE BOUWER

 

De Builder’s Risk-verzekeringspolis is ontworpen om een vaartuig en de bijbehorende eigendommen en materialen te dekken vanaf het begin van de bouw tot de uiteindelijke levering aan de klant. Deze dekking kan worden afgesloten voor de bouwer of eigenaar van het vaartuig en verzekert tegen fysiek verlies of schade aan het vaartuig en aansprakelijkheid voor aanvaringen tijdens proefvaarten en oplevering.

Dekking PRE-DELIVERY AANSPRAKELIJKHEID

 

Net zoals de verzekering Builder’s Risk je dekt voor schade aan je eigendommen, dekt de Pre-Delivery aansprakelijkheid je aansprakelijkheid ten opzichte van je werknemers (crew) en je aannemers (projectmanagers, ontwerpers, …) in geval van persoonlijk letsel, ziekte of overlijden of materiële schade in de loop van de bouw, evenals je aansprakelijkheid ten opzichte van derden voor letsel of materiële schade veroorzaakt door je werknemers in diezelfde periode.