Professionelle sejlere

Forsikring for professionelle sejlere: Købs- og salgsmægler, chartermægler, yachtmanager, skibsarkitekt, skibsinspektør m.fl.

  • Professionel skadesløsholdelse
  • Dækning af bestyrelses- og direktionsansvar
  • Dækning af cyberrisiko
  • Rejseforsikring for grupper