Super Yacht & Mega Yacht forsikring

YACHT-DÆKNING

Hull & Machinery (H&M) – Dækning af skader på yachten:

 

 • Skrog og maskiner
 • Forlængelse til bugsering i nødstilfælde
 • Udbud og udstyr
 • Personlige effekter
 • Billedkunst
 • Krigsrisici og pirateri
 • Kidnapning og løsepenge

 

…og meget mere

Protection & Indemnity (P&I) – dækning af yachtens/ejerens ansvar:

 

 • Tredjepartsansvar
 • Forurening og miljøforpligtelser
 • Fjernelse af vrag
 • Dækning af uforsikrede sejlere
 • Forpligtelser over for passagerer/gæster
 • Arbejdsgiverens ansvar over for søfarende
 • Ansvar for vandsport
 • Dækning af juridiske omkostninger

…og meget mere

DÆKNING AF YACHT FØR LEVERING

BUILDER’s RISK-omslag

 

Builder’s Risk-forsikringen er designet til at dække et fartøj og tilhørende ejendom og materialer fra starten af byggeriet til den endelige levering til kunden. Denne dækning kan tegnes for bygherren eller ejeren af skibet og forsikrer mod fysisk tab eller skade på skibet og kollisionsansvar under søprøver og levering.

Dækning af ansvar før levering

 

Ligesom byggeskadeforsikringen dækker dig for skader på din ejendom, dækker ansvarsforsikringen dit ansvar over for dine medarbejdere (mandskab) og dine entreprenører (projektledere, designere, …) i tilfælde af personskade, sygdom eller død eller skade på ejendom i løbet af byggeriet, samt dit ansvar over for tredjeparter for personskade eller skade på ejendom forårsaget af dine medarbejdere i samme periode.