Besetningsforsikring

KOLLEKTIVE FORSIKRINGER

Vi kan tilby skreddersydde forsikringer for de ulike besetningsmedlemmene som er ansatt på båten din, basert på følgende dekninger:

Verdensomspennende helseforsikringsdekning Dekning av medisinske utgifter Assistanse og hjemtransport

VALGFRI

 

Dekning av tap av liv og varig uførhet (total eller delvis)

 

2 alternativer:

 

  • Kun etter ulykke
  • Etter ulykke eller sykdom

VALGFRI

 

Midlertidig total uførhetsdekning Sykefraværslønn som utbetales til besetningsmedlemmet ved ulykke eller sykdom

 

2 alternativer:

 

  • Basert på 100 % av lønnen i 120 dager med maksimal varighet på erstatningen.
  • Basert på 100 % av lønnen i 365 dager med maksimal varighet på erstatningen.

VALGFRI

 

Familieforsikring

Dekningen av medisinske utgifter kan også utvides til å omfatte sjømannens familie (juridisk partner og barn), forutsatt at de er bosatt i et land der de ikke kan være tilknyttet det lokale helsevesenet.

INDIVIDUELLE FORSIKRINGER

 

Selv om gruppedekningen bare gir dekning så lenge besetningsmedlemmet er ansatt, kan vi gi ham/henne midlertidig eller permanent individuell dekning mellom ansettelser eller tilby å øke nivået på ytelsene under gruppedekningen:

 

  • Dekning av medisinske utgifter
  • TILVALG – Ulykkesforsikring for personer