Forsikring av superyachter og megayachter

YACHT-DEKNING

Skrog og maskineri (H&M) – Dekning av skader på båten:

 

 • Skrog og maskineri
 • Utvidelse for nødberging
 • Anbud og utstyr
 • Personlige effekter
 • Billedkunst
 • Krigsrisiko og piratvirksomhet
 • Kidnapping og løsepenger

 

…og mer til

Protection & Indemnity (P&I) – Ansvarsdekning for båt/eier:

 

 • Tredjepartsansvar
 • Forurensning og miljøforpliktelser
 • Fjerning av vrak
 • Dekning for uforsikrede båtførere
 • Forpliktelser overfor passasjerer/gjester
 • Arbeidsgiverens ansvar overfor sjøfolk
 • Ansvar for vannsport
 • Dekning av juridiske kostnader

…og mer til

DEKNING AV YACHT FØR LEVERING

BUILDER’s RISK-deksel

 

Byggherrerisikoforsikringen er utformet for å dekke et fartøy og tilhørende eiendom og materialer fra byggestart til endelig levering til kunden. Denne dekningen kan tegnes for byggherren eller eieren av fartøyet og forsikrer mot fysisk tap eller skade på fartøyet og kollisjonsansvar under sjøprøver og levering.

Ansvarsforsikring før levering

 

På samme måte som byggherrerisikoforsikringen dekker skader på eiendommen din, vil ansvarsforsikringen før levering dekke ditt ansvar overfor dine ansatte (mannskap) og entreprenører (prosjektledere, designere, …) i tilfelle personskade, sykdom eller dødsfall eller skade på eiendom i løpet av byggeperioden, samt ditt ansvar overfor tredjeparter for personskade eller skade på eiendom forårsaket av dine ansatte i samme periode.