Försäkring för besättningen

GRUPPFÖRSÄKRINGAR

Vi kan tillhandahålla skräddarsydda försäkringar för de olika besättningsmedlemmar som är anställda på din yacht, baserat på följande skydd:

Världsomspännande sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsersättning Assistans och hemtransport

VALFRI

 

Skydd för förlust av liv och permanent invaliditet (total eller partiell)

 

2 alternativ:

 

  • Endast efter olycka
  • Efter olycksfall eller sjukdom

VALFRI

 

Tillfälligt skydd vid total arbetsoförmåga Lön för sjukfrånvaro som ska betalas till besättningsmedlemmen vid olycka eller sjukdom

 

2 alternativ:

 

  • Baserat på 100 % av lönen i 120 dagar maximal ersättningstid
  • Baserat på 100% av lönen under 365 dagar maximal ersättningstid

VALFRI

 

Familjeförsäkringsskydd

Täckning av sjukvårdskostnader kan också utvidgas till att omfatta sjömannens familj (juridisk partner och barn) förutsatt att de är bosatta i ett land där de inte kan anslutas till det lokala sjukvårdssystemet.

INDIVIDUELLA FÖRSÄKRINGAR

 

Medan gruppförsäkringar endast ger skydd i den utsträckning som besättningsmedlemmen förblir anställd, kan vi ge honom/henne tillfällig eller permanent individuell försäkring under tiden mellan anställningar eller erbjuda att höja hans/hennes förmånsnivå under gruppförsäkringen:

 

  • Skydd för sjukvårdskostnader
  • TILLVAL – Personlig olycksfallsförsäkring