Yrkesverksamma inom yachting

Yachting Professionals försäkring : Köp- och försäljningsmäklare, chartermäklare, yacht manager, skeppsarkitekt, marin besiktningsman och andra

  • Skadestånd för yrkesutövare
  • Ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och tjänstemän
  • Skydd mot cyberrisker
  • Gruppreseförsäkring