Försäkring för Super Yacht & Mega Yacht

YACHT-TÄCKNING

Skrov och maskineri (H&M) – Täckning av skador på båten:

 

 • Skrov&Maskineri
 • Förlängning för nödbogsering
 • Anbud och utrustning
 • Personliga effekter
 • Konstnärlig verksamhet
 • Krigsrisker och piratkopiering
 • Kidnappning och lösensumma

 

…och mycket mer

Protection & Indemnity (P&I) – Ansvarsförsäkring för båtägare:

 

 • Ansvar för tredje part
 • Föroreningar och miljöskulder
 • Bortforsling av vrak
 • Täckning för oförsäkrade båtförare
 • Skulder gentemot passagerare/gäster
 • Arbetsgivarens ansvar gentemot sjömän
 • Ansvar för vattensporter
 • Rättsskyddsförsäkring

…och mycket mer

TÄCKNING FÖRE LEVERANS AV YACHT

Omslag till BUILDER’s RISK

 

Builder’s Risk-försäkringen är utformad för att täcka ett fartyg och tillhörande egendom och material från byggstarten till den slutliga leveransen till kunden. Denna försäkring kan tecknas för byggaren eller ägaren av fartyget och försäkrar mot fysisk förlust eller skada på fartyget och kollisionsansvar under provkörning och leverans.

Ansvar före start täckning

 

Precis som byggherrens riskförsäkring täcker skador på din egendom, täcker ansvarsförsäkringen före leverans ditt ansvar gentemot dina anställda (besättningen) och dina entreprenörer (projektledare, designers, …) i händelse av personskada, sjukdom eller dödsfall eller sakskada under byggtiden, samt ditt ansvar gentemot tredje part för skada eller sakskada som orsakats av dina anställda under samma period.